Priklausomybės ligų reabilitacijos bendruomenė "Gyvenimo vartai"

Padėdami kitiems mes padedame sau! Pirkdami mūsų malkas, jūs remiate priklausomybės ligomis sergančių asmenų gydymą ir suteikiate jiems viltį naujam gyvenimui.

Mes įkūrėme šią pelno nesiekiančią organizaciją, siekdami padėti sergantiems priklausomybėmis išmokti gyventi blaiviai.

Labdaros ir paramos fondas „Gyvenimo vartai“ įsteigtas 2004 m kovo 2 d. Tais pačiais metais įkurtas priklausomybės ligų reabilitacijos dienos centras, organizacija priimta į priklausomybės ligų reabilitacijos bendruomenių asociaciją.  2010 m.  įkurta priklausomybės ligų reabilitacijos bendruomenė su klientų apgyvendinimu. 2013 m. bendruomenėje įkurtas socialinis verslas.  

Misija

Mūsų misija -  visais įmanomais būdais kovoti su įvairių formų priklausomybėmis, vykdyti jų prevenciją ir siekti visiško priklausomo asmens grįžimo į pilnavertį gyvenimą .

Veiklos kryptys

  • Priklausomybės ligomis sergančių asmenų reabilitacija - mokymas gyventi be narkotikų ir alkoholio, laikantis 12 žingsnių Programos principų.
  • Priklausomybės ligomis sergančių asmenų mokymas savarankiškai dirbti ir pagalba integruojantis į darbo rinką.
  • Įvairių formų priklausomybių prevencija.

Socialinis verslas

Gavus Lietuvos Respublikos ir Šveicarijos Konfederacijos bendradarbiavimo programos paramą, įkūrėme socialinį verslą, kurio tikslas - užtikrinti mūsų veiklų nepertraukiamumą bei pagerinti teikiamos pagalbos kokybę. Įsigijus reikiamą įrangą, pradėta malkų gamyba, atliekami įvairūs medžio apdirbimo darbai. Taip pat tvarkome aplinką - valome miškus, sodybų kiemus. Socialiniame versle dalyvauja mūsų bendruomenėje sveikstantys asmenys. Visos gautos socialinio verslo pajamos skiriamos reabilitacinės bendruomenės išlaikymui.